Oaza Programme

11.10.2022 14.00-17.00

Wheelchair Accessible, WC Available

Qendra për Praktikë Rrëfyese

Theatre Programme Launch for Children Arbnora Ademi and Ergjan Mehmeti

Programi i Teatrit përfshin një seri të punëtorive mbi aspektin teorik dhe praktik të teatrit nën mentorimin e Arbnora Ademit dhe Ergjan Mehmetit, duke filluar nga data 11 deri më 30 tetor.

Programi është i hapur për regjistrim për fëmijë nga mosha 10-17 vjeçare, ka kapacitet të limituar dhe mbahet në gjuhën shqipe.

Pjesëmarresit e përzgjedhur do të kenë mundësinë të mësojnë më shumë mbi procesin e krijimit të një shfaqje teatrale, duke filluar nga bazat e aktrimit, krijimit të skenarit dhe të karaktereve, punës me skenografi dhe kostumografi. Punëtoritë do të rezultojnë me një shfaqje teatrale të fëmijëve që do të shfaqet në një ngjarje publike me 30 tetor 2022. Të gjitha punëtoritë përfshirë ngjarjen publike do të mbahen në hapësirën e OAZA në Qendrën për Praktikë Rrëfyese. Orari i saktë i ligjëratave dhe punëtorive do të shpallet pas formimit të grupit.

Ju lutemi të regjistroheni këtu.

Screening

Programi i Shfaqjes së Filmave në Qendrën për Praktikë Rrëfyese

01 → 30.10.2022 10.00-16.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Event

Panel diskutimi mbi spekulimin

28.10.2022 18.00-20.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Event

Dismantling institutions through intimacy and fiction. A reading and performance event by Yvonne Sheen Mogollón and Jazmin Rojas Forero, hosted by Anna Bromley

29.10.2022 00.00-14.30
Qendra për Praktikë Rrëfyese