Family Programme

18.09.2022 13.00-17.00

Wheelchair Accessible, WC Available

Qendra për Praktikë Rrëfyese

Programi familjar: Arts and Crafts

Programi Arts and Crafts bazohet në projekte të ndryshme artistike specifike të ekspozuara në Manifesta 14 Prishtina. Synimi i këtij programi mbështetet në nevojën për të zgjeruar dhe transformuar kornizën konceptuale të shprehjes artistike, përmes mjediseve ku shkëmbimi i njohurive mund të nxitet nga kreativiteti i pjesëmarrësve.

Me ndihmën e artistëve pjesëmarrës të Manifesta 14, fëmijët së bashku me shoqëruesit e tyre do të ftohen të bashkohen çdo muaj në punëtori dhe tema të ndryshme.

Screening

Programi i Shfaqjes së Filmave në Qendrën për Praktikë Rrëfyese

01 → 30.10.2022 10.00-16.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Event

Panel diskutimi mbi spekulimin

28.10.2022 18.00-20.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Event

Dismantling institutions through intimacy and fiction. A reading and performance event by Yvonne Sheen Mogollón and Jazmin Rojas Forero, hosted by Anna Bromley

29.10.2022 00.00-14.30
Qendra për Praktikë Rrëfyese