Event

11.08.2022 09.30-11.30
Korridori i Gjelbër

Panel diskutim organizuar nga UN Habitat: Hapësira, angazhimi dhe mbështetja për të rinjtë në Kosovë

Green Corridor © Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla

Rinia në Kosovë nuk është e përfshirë mjaftushëm në proceset e vendimmarrjes. Prezenca dhe angazhimi i tyre në qeverisjen qendrore nuk është mjaftueshëm i dukshëm dhe efektiv.

Numri i të rinjve që lënë Kosovën është i lartë e në rritje. Ky panel diskutimi synon të cekë këto çështje për të kontribuar në zgjidhjet që janë vërtetuar të jenë të arritshme brenda rajonit e më gjërë.

Më specifikisht, këto çështje do të diskutohen me organizatorët dhe donatorët të cilët janë të përfshirë në këtë projekt.

 

Vendndodhja:

Korridori i Gjelbër pas Pallatit të Rinisë dhe Sporteve, nën rrethrotullimin “Arbëria”.

Event

Panel diskutimi organizuar nga UN Habitat: Dizajni i hapësirave publike – sfida të mëdha për mirëmbajtje.

12.08.2022 10.30-12.00
Korridori i Gjelbër

Event

Baresha – The Tarot Reader

20 → 24.07.2022 19.00-23.00
Korridori i Gjelbër

Urban Interventions

Green Corridor

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Korridori i Gjelbër