Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

Wheelchair Accessible, WC Available

Grand Hotel Prishtina

participants

New Grand

Ndërhyrje artistike – New Grand

Svenja the flatmate, 2021. © Arbnor Karaliti

Koleksioni prestigjoz i artit bashkëkohor i Grand Hotel Prishtina, u zhduk prej mureve të këtij hoteli që pas privatizimit të tij në vitin 2008; New Grand, i përbërë nga gjashtë artistë të rinj nga Kosova, është një përgjigje spekulative ndaj zbrazëtisë.

Exhibition

Abi Shehu & Gerta Xhaferaj “Nekrografi”

13.09.2022 10.00-20.00
Grand Hotel Prishtina

Open Tour

Guida të hapura: Takohemi në Grand Hotel Prishtina!

25.10.2022 10.00-11.30
Grand Hotel Prishtina

Workshop

Punëtoria “Zhvillimi i aftësive të tregimit përmes artit dhe teknologjisë”

11.08.2022 09.30-12.30
Grand Hotel Prishtina