Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

Wheelchair Accessible, WC Available

Grand Hotel Prishtina

Ndërhyrje artistike – Driant Zeneli

The Alternative Atelier, 2022 © Driant Zeneli in collaboration with Bonevet Prishtina. Photo © Manifesta 14 Prishtina, Majlinda Hoxha

Tri ndërtesa brutaliste ikonike janë lokacioni për Trilogjinë KafshëtDriant Zenelit. Na ishte njëherë… në kohën e tashme: Biblioteka Kombëtare e Kosovës në Prishtinë, Piramida e Tiranës dhe Posta në Shkup. Duke hetuar atë që ka mbetur nga arkitekturat utopike, secili film i trilogjisë bazohet në fabulën e vet në përpjekje për të krijuar imagjinata të reja.

Të portretizuar nga versione futuriste e robotike të vetvetes, protagonistët e kafshëve ndeshen secili me nga një antagonist të vështirë: peshku fluturues përballet me një peshkaqen, pilivesa me një oktapod dhe xixëllonja me një gjarpër. Si krijesat ashtu edhe rrëfimet e tyre janë zhvilluar në një proces bashkëpunues që është pjesë përbërëse e praktikës së artistit.

Në pjesën e parë, ai punoi me fëmijët; në pjesën e dytë, me një ish të burgosur; në pjesën e tretë me studentë të inxhinierisë. E përbashkët për secilën fabul të re është figura e ikjes – si mënyrë shpëtimi, qoftë nga shtypja, izolimi ose kurthimi, dhe si mjet metamorfoze e fuqizimi. 

Punime - Driant Zeneli

The Animals. Once upon a time ... in the present time  

(Trilogji) 2019–2022

No wise fish would escape without flying 

2019 

Video, me ngjyra, me zë, 7:10 min. 

Mundësuar nga Koleksioni Seven Gravity 

Punime - Driant Zeneli

How deep can a dragonfly swim under the ocean?   

2021 

Video, me ngjyra, me zë, 11:23 min 

Mundësuar falë artistit 

The firefly keeps falling and the snake keeps growing 

2022 

Video, me ngjyra, me zë, 11:15 min. 

Komisionuar nga Manifesta 14 Prishtina dhe prodhuar nga fondacioni In Between Art Film 

Exhibition

Abi Shehu & Gerta Xhaferaj “Nekrografi”

13.09.2022 10.00-20.00
Grand Hotel Prishtina

Open Tour

Guida të hapura: Takohemi në Grand Hotel Prishtina!

25.10.2022 10.00-11.30
Grand Hotel Prishtina

Workshop

Punëtoria “Zhvillimi i aftësive të tregimit përmes artit dhe teknologjisë”

11.08.2022 09.30-12.30
Grand Hotel Prishtina