Str. Brigada e Kosovës, Prishtina.

Wheelchair Accessible, WC Available

Website
           

opening hours

Utorak - Nedelja
10:00 - 20:00

Kino ARMATA

Kino ARMATA je posvećen kulturi i slobodi izražavanja. Sagrađen je 70-tih godina XX veka kao pozorište i centar za kulturu, a danas pripada građanima Prištine. Kroz bogat program koncerata i filmskih projekcija, Kino ARMATA unosi život u umetničku ponudu prestonice.

Istorija bioskopa je reprezentativna u smislu ogromnih promena koje su se odigrale u gradu u skorijim decenijama. Zgrada je originalno izgrađena za potrebe JNA-Jugoslovenske narodne armije kao mesto za organizovanje kulturnih dešavanja.

Zahir Pajaziti Square © Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla
Kino ARMATA © Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla

Od godine 1988. do početka rata na Kosovu, bioskop – tada znan pod imenom Dom JNA – je ograničavao pristup svojim programima na interno osoblje, srpske studente i simpatizerske interesne grupe. U isto vreme, kosovski Albanci su bojkotovali državne strukture koje su kontrolisali Srbi. Od kraja rata do sredine 2017. zgrada bioskopa je bila nedostupna pošto je bila deo kompleksa odakle je UN vodio svoje operacije.

Nakon što se UN preselio u nove prostorije na periferiji Prištine, pre nego su njegova vrata bila otvorena za javnost, obavljene su sitne renovacije u bioskopu koji je sada preimenovan u Armata. Danas ne prođe ni jedna nedelja a da se u bioskopu ne organizuje konferencija, festival ili filmska projekcija.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – PykëPresje

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Kino ARMATA

Past

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Kino ARMATA

22.08 → 30.10.2022 10.00-00.00
Kino ARMATA

Participating Artists