Predbijenalsko istraživanje je integrativni deo svakog izdanja Manifeste koje organizuje Odsek za obrazovanje i medijaciju. Istraživanje za Manifestu 14 je otpočelo 2020, i do sada je uključilo Konsultacije sa građanima, radionice očekivanja, javnu anketu, mapiranje supkulturnih zajednica Prištine za istraživačku publikaciju, i istraživanje na temu kolektivne memorije biblioteke Hivzi Sylejmani. Ova istraživanja čine samu osnovu programa bijenala.   

U saradnji sa lokalnim partnerima, tim za obrazovanje i medijaciju je stvorio prvu kosovsku školu medijacije koja će obučavati mlade uoči otvaranja bijenala.   

Istraživački projekti tima za obrazovanje i medijaciju, kao i program koji je iz njih proizišao, teži da kroz istraživački rad proširi i uključi različite publike, da nauči od same zajednice, provede projekte do zajednica i da razvije nove obrazovne metodologije.