Manifestin obrazovni i medijativni program je osnovna kreativna sila bijenala koja gradi i razvija iskrene veze sa gradom domaćinom i njegovim zajednicama. Program proizilazi iz obimnog istraživanja i susreta sa nizom aktera koji žive i rade u gradovima domaćinima, uključujući stanovnike, prosvetare, umetnike, istoričare, aktiviste i organizacije. Svaka edicija Manifeste uzima drugačiji oblik i sklapa drugačiji program u čijem centru su uvek publika i saradnici iz grada domaćina.

Discussions at one of our consultations with Prishtina residents and artistic community ©️ Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla