Tim za obrazovanje i medijaciju je među prvima koji počinje sa razvijanjem programa za svaku ediciju Manifeste. Program Manifeste 14 je poizašao iz razgovora, obimnog terenskog istraživanja, sociokulturološkog i obrazovnog mapiranja, pilot projekata i projekata za škole koji su saradnički razvijeni sa umetnicima i udruženjima iz Prištine, i sprovedeni tokom dve godine koje su prethodile bijenalu.    

Tim za obrazovanje i medijaciju Manifeste 14 poziva sve da se priključe našem programu kroz organizovane ture, razgovore, radionice, školske projekte, porodične aktivnosti, kreativna iskustva, i mnogo toga drugog.   

OAZA će ponovo biti otvorena u Centru za narativne prakse u julu 2022. kao projekat biblioteke zasnovan na konceptu zajednice. Uključiće sadržajan program zajedničkih aktivnosti koje se sastoje od sesija čitanja, radionica o samostalnom izdavaštvu, pa sve do zajedničkih igrica.

Srž biblioteke čini kolekcija knjiga posvećena nizu tema koje su iznova pominjane tokom predbijenalskog istraživačkog procesa. Knjige je sakupila grupa lokalnih specijalista i aktivista uz doprinos građana, vodeći se inkluzivnim i međugeneracijskim pristupom koji preispituje uobičajene hijerarhije znanja.