Manifesta 14 Priština projekat Zapadni Balkan: Koproduciranje, zajednički prostor i formiranje oblika solidarnosti na Zapadnom Balkanu i šire.

Međunarodna fondacija Manifesta, pokretač jedinog evropskog nomadskog umetničkog bijenala, u saradnji sa gradskom upravom Priština radi na Manifesta 14 Priština koja će se održati od 22. jula do 30. oktobra 2022. godine.

Formiran za potrebe bijenala, Manifesta 14 je pokrenula projekat Manifesta 14 Zapadni Balkan kako bi povećala vizibilnost i trajanje same manifestacije kroz razvijanje platforme za regionalnu saradnju i organizaciju niza kulturnih i građanskih aktivnosti u regionu. Ključna namera projekta je da otvori prostor Zapadnog Balkana koji razbija ograničenja izolovane kulturološke infrastrukture i mreža.

©️ Manifesta 14 Prishtina

Povezivanjem arhitekture, urbanističkog planiranja, ljudskih prava, umetnosti i kulture, projekat Manifesta 14 Zapadni Balkan ubrzava osnivanje nove institucije za umetnost i kulturu u Prištini, koja će se baviti istraživanjem, stimulacijom i promocijom pomirenja u regionu.

Partnerska mreža Manifesta 14 projekat Zapadni Balkan promoviše politiku brižnosti i obzira među različitim zajednicama Zapadnog Balkana. Pomenuta institucija će se baviti međukulturnom solidarnošću i koegzistencijom, i povećaće pristup umetnosti i obrazovanju. Dodatno, projekat teži tome da stvori i stimuliše širu regionalnu mrežu saradnje gde znanje, produkcija i stručnost mogu da u potpunosti uzmu zamaha.

Dešavanja su do sada uključila razgovore sa ekspertima koje je organizovao Muzej savremene umetnosti u Skoplju. Ova interaktivna dešavanja, pod naslovom Sociološki angažovana umetnost u novoj realnosti, okupila su umetnike, mislioce i kustose iz regiona na razgovorima u Prištini (Kosovo) i Skoplju (Severna Makedonija).

©️ Manifesta 14 Prishtina

Aktivnosti tokom razvojnog procesa su rezultat bliske saradnje Međunarodne fondacije Manifesta (Holandija), i devet partnera sa Zapadnog Balkana i Evrope, navedenih u daljem tekstu: Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI) Sarajevo; RRITU (Termokiss) Priština; Muzej savremene umetnosti u Skoplju (MOCA) Skoplje; Centar Harabelj (Qendra Harabel) Tirana; APPS Institut Podgorica; NVO Aktiv Kosovo; Meydan D.O.O. (Hestia) Beograd; Kosovska fondacija za arhitekturu (KAF); Institut savremene umetnosti (ICA) Sofija i  Evropski romski institut za umetnost i kulturu (ERIAC) Berlin.

Manifesta i njeni partneri su uključeni u aktivnosti u okviru projekta koje podržava i kultiviše sama publika iz domena umetnosti kao i ona van umetničkog sveta, a čiji je zajednički cilj stvaranje održivog demokratskog modela za trajnu i inovativnu instituciju kulture u Prištini i za celi Zapadni Balkan.

Manifesta 14 projekat Zapadni Balkan sufinansira Evropska unija.