Radionice o očekivanjima predstavljaju niz sastanaka sa lokalnim akterima iz oblasti  kulture, civilnog društva, obrazovanja, arhitekture, istraživanja i kulturnih politika u Prištini. Osnovni razlog ovih radionica je pre svega upoznavanje prištinskih zajednica sa Manifestom, a zatim, još važnije, ovi skupovi pomažu identifikaciju ciljeva, kao i izazova, očekivanja i ishoda Manifeste 14 u Prištini.

Neka od pitanja: Kako bi Manifesta mogla da bude iskorišćena kao platforma za društvene i kulturološke promene sa potencijalom dugotrajnog legata? Kakva vrsta projekata i procesa je potrebna kako bi se u centar pažnje stavile potrebe građana Prištine i kako bi se napravili projekti sa njima? Kako bi Manifesta mogla da radi na prostoru čitavog Zapadnog Balkana?

Ishodi razgovora će biti objavljeni u Manifesta 14 magazinu i poslužiće kao završna, izlazna tačka programa bijenala, uključujući konceptualizaciju trajne institucije kulture u Prištini.

Discussion with local actors