Staze kojima se krećemo, priče koje otkrivamo! 

Krećući se prištinskim sokacima i uličicama, veoma brzo postaje jasno da se sve vrti oko društvenog života. U gradu istovremeno postoje brojne realnosti čije priče iz prošlosti nastanjuju sadašnjost. Dominantni zvuk, melodiju Prištine, čini šum glasova ljudi u razgovoru i odzvanjanje kašičice o šoljicu za kafu prilikom mešanja. Slojevi grada se otvaraju pred posetiocem kroz provođenje vremena u prištinskim kafićima, razgledanju starog pazara i uživljavanju u eklektičnu arhitekturu.

Osmislili smo pet različitih itenerara u vezi sa lokacijama Manifeste 14, koji povezuju priče građana, zgrada i ljudi koji su ih nekada nastanjivali ili koji ih danas nastanjuju. sa učesnicima Manifeste 14. Intinerare je osmislio biro CRA-Carlo Ratii Associati kroz Urbanističku viziju koja apeluje na ponovno otvaranje javnih i privatnih prostora za javnost. Odvojte vreme za jedno dublje upoznavanje Prištine i sigurni smo da ćete se zaljubiti u nju!  

Pod naslovom: Sve je u svetovima koje svet osvešćava: kako inače ispričati priču, Manifesta 14 Prishtina se upušta u izazov istraživanja novih načina kolektivnog kazivanja i povraćaja javnih prostora. Pozivamo vas da se pridružite našim medijatorima na jednoj od  pet tura koje smo osmislili kroz povezivanje priča koje su oblikovale Prištinu, uspomene onih koji još uvek žive u tim mestima i koje svaka od umetničkih i urbanističkih intervencija Manifeste 14 želi da dodirne, predvidi i proširi.  

Pridružite se našim medijatorima na devedesetominutnoj turi na kojoj ćete sa drugima podeliti i slušati priče koje su podstaknute umetničkim i urbanističkim intervencijama. Primetite kako one mogu da transformišu naše svakodnevno iskustvo i predvide na kolektivnom nivou javne prostore i budućnost Prištine.

Saznajte više o posredovanim vodičima i rezervišite odmah: