Sve je u svetovima koje svet osvešćava: kako inače ispričati priču

Pod umetničkim vođstvom kreativne medijatorke Ketrin Nikols (Catherine Nichols), u Prištini (Kosovo) će se održati XIV edicija Manifesta bijenala od 22. jula do 30. oktobra 2022.

Pod naslovom Sve je u svetovima koje svet osvešćava: kako inače ispričati priču, Manifesta 14 Priština se upušta u izazov istraživanja novih načina kolektivnog kazivanja. Koncept pozicionira pričanje kao ključno za to kako živimo kao društvo; posmatra nastanak priča kao način za otvaranje naših umova ka novim oblicima razmišljanja, a kako bismo mogli da zamislimo drugačiju budućnost za Kosovo i Prištinu. Kroz prikazivanje različitih priča, na različite načine, Manifesta 14 Priština nastoji da postane inkluzivnija platforma, bez hijerarhije i granica.

Catherine Nichols announcing the concept in October 2021

Naša kreativna medijatorka, Ketrin Nikols, pojašnjava sopstvene ideje u vezi sa političkim potencijalom pričanja:

Poznati narativi zasnovani na ideji ljudske izuzetnosti, nacionalističkim ideologijama i trijumfu kapitalizma neminovno završavaju loše. Oni predstavljaju nasilne priče o konačnom istrebljenju, a nikada priče o trajanju, nastavljanju i kontinuitetu. One “osvešćuju” svetove u kojima prevladava paraliza nad učešćem i privatni interesi nad javnim političkim angažmanom. Pitanje koje se nameće je: kako uopšte da ispričamo priče drugačije? Da citiram savremenu teoretičarku Donu Haravej, kako možemo da kolektivno razvijemo priče “još uvek mogućeg oporavka?” Kako da posegnemo u “bogatstva prošlosti kako bismo održali gustinu sadašnjosti i održali priču za one koji dolaze nakon nas?”

Pod naslovom: Sve je u svetovima koje svet osvešćava: kako inače ispričati priču, Manifesta 14 se upušta u izazov istraživanja i pokretanja novih praksi i modusa kolektivnog kazivanja. Krećući se oko Centra narativnih praksi koji je u usponu, mnoštvo participatornih lokacija multidisciplinarnog učenja i umetničke intervencije koje čine sadržaj prištinske edicije nomadskog evropskog bijenala, pokazuju da kazivanje-pričanje nije puka stvar istoriografije, već da je ono krucijalna strategija opstanka. Zajednički, bogato složeni formati predskazuju koje to nove svetove bismo mogli da osvestimo, ukoliko aktivno “treniramo” našu ” maštu da ih posećuje”, da citiram Hanu Arent.

Radujemo se vašoj poseti bijenala Manifesta 14 Priština!