Manifesta 14 Priština objavljuje konkurs za prijavljivanje projekata sa Kosova

Grad Priština je pozvao Manifestu, evropsko nomadsko bijenale, da postavi Manifesta 14 Priština, stodnevni program umetničkih i urbanističkih intervencija, dešavanja i radionica u trajanju od 22. jula do 30. oktobra 2022. godine.

Ovo je prva edicija bijenala na Zapadnom Balkanu, za koju Manifesta 14 Priština radi na održivom programu koji neće da obuhvati samo veliki broj stručno postavljenih intervencija i izložbi, već koji će da funkcioniše i kao interdisciplinarni forum, evropskih razmera, koji istražuje i pokreće pozitivne društvene promene kroz savremenu umetnost.

U svakom od gradova, Manifesta sarađuje sa interdisciplinarnim timom sastavljenim od urbanista, arhitekti, kulturnih i kreativnih medijatora, a kako bi predstavili višeslojan program jedinstveno zasnovan na utvrđivanju lokalnog konteksta grada domaćina i njegovih različitih zajednica. Ovakav pristup učešću grada domaćina, integriše lokalne umetnike, institucije, društva, organizacije i kulturne projekte u svoj stodnevni program.

Priština je najmlađa prestonica Evrope, živopisne umetničke scene koja je sve više međunarodno zapažena. Priština, kao grad, poseduje idealne uslove za održivu kulturnu obnovu pokrenutu od strane Manifeste 14.

Nastojanje Manifeste 14 je da postavi umetničke intervencije koje su specifično dizajnirane za konkretnu lokaciju tzv. ‘site-specific projects’, da osnaži građane da povrate javne prostore, a takođe i da promisli i reformiše strukturu budućih bijenala.

Ovako viđeno, rečeno, doživljeno: naše priče sa Kosova će biti centralne u programu Manifesta 14 Priština.

XIV edicija Manifesta bijenala pod naslovom Sve je u svetovima koje svet osvešćava: kako inače ispričati priču.

Poduhvat je da se koproduciraju i zajednički razviju dobre ili još bolje priče, kazivanja o obnovi koja je još uvek moguća, a koja omogućava da priča nastavi da traje za one koji dolaze nakon nas. Pod umetničkim vođstvom kreativne medijatorke Ketrin Nikols (Catherine Nichols), Manifesta koncept pozicionira pričanje kao krucijalnu strategiju opstanka. Upravo kroz prikazivanje različitih priča, na različite načine, bijenale nastoji da postane inkluzivnija platforma, gde hijerarhije i granice nestaju.

Nakon zatvaranja konkursa, Manifesta 14 Priština će odabrati projekte koji dolaze sa Kosova i koji se bave kosovskom kulturom i narodom. U okviru programa Manifesta 14 Priština neće biti razdvajanja međunarodnih i lokalnih učesnika. Svi projekti će se baviti istraživanjem različitih lokacija, mesta i istorija Prištine i biće integralni deo postavke programa. Za razliku od prethodnih edicija bijenala, svi lokalni projekti će biti podržani novčano, logistički i komunikacijski. Na ovaj način se Manifesta 14 oblikuje, uči i daje glas stanovnicima i gradu Prištini.

U januaru 2022. međunarodni žiri će izabrati maksimum od 15 projekata od svih prijavljenih tokom konkursa. Izabrani projekti će se dalje razvijati uz kustosko usmerenje kreativne medijatorke.

Manifesta 14 daje početni budžet od 5000 € svakom od izabranih projekata.

KRITERIJUMI ZA IZBOR UČESNIKA

– Poziv je otvoren za predloge projekata kosovskih umetnika, kustosa, stručnjaka, kulturnih organizacija i institucija na Kosovu. Morate biti sa sedištem na Kosovu, ili sa Kosova kako biste aplicirali.

– Predlog projekta treba da odgovori na najmanje jednu od predloženih tema Ketrin Nikols a koje su u skladu sa kustoskim konceptom Manifeste 14 Sve je u svetovima koje svet osvešćava: kako inače ispričati priču ili sa urbanističkom vizijom Obz(o/i)r javnog dobra (u originalu Commons Sense), stvorenom od strane CRA-Carlo Ratti Associati.

– Svi odabrani projekti će uzeti učešće u Prištini, i biće integrisani u okvire jedne od primarnih lokacija Manifeste 14: hotela Grand, prištinske ciglane ili biblioteke Hivzi Sulejmani. Projekti specifično dizajnirani za konkretnu lokaciju, tzv. ‘site-specific projects’, po mogućstvu locirani u Prištini, će takođe biti uzeti u obzir.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU PREDLOGA PROJEKATA

Molimo vas da u predlog uključite:

– Opis projekta, maksimum 500 reči

– Detalje o formatu projekta: performans, video, događaj, izložba, itd.

– CV i portfolio (ili veb-stranicu) prethodnih radova

– Detaljan pregled budžeta, uključujući i finansijski plan projekta ukoliko je za njega potrebno izdvojiti više od novčanih sredstava koje obezbeđuje Manifesta

– Prijave treba poslati na imejl adresu [email protected] sa naslovom ‘Konkurs, javni poziv’

VAŽNI DATUMI (HRONOLOGIJA)

– Rok za prijavu predloga projekata: 19. januar 2022.

– Objava primljenih predloga: februar 2022.

– Početak produkcije projekata: februar/mart 2022.

POROTA

 

Hedwig Fijen, direktorica Manifeste 14 Priština i osnivačica Manifeste Amsterdam.

Catherine Nichols, kreativna posrednica Manifeste 14 Priština i umjetnički direktor Josepha Beuysa 2021, NRW.

Katarina Gregos, direktorica Nacionalnog muzeja suvremene umjetnosti EMST u Ateni, Grčka i bivša kustosica Manifeste 9, Genk, Limburg.

Inke Arns, direktorica HMKA u Dortmundu, Njemačka.

Daniele Belleri, Partner CRA – Carlo Ratti Associati, Turin, Italy.