LETNJA ŠKOLA JAVNI POZIV

30.05.2022

Letnja škola[U izradi:] Zajednička zemlja     

Manifesta 14 Priština  

16-30. jul 2022. 

Rok za prijavu 13. jun  

Letnja škola [U izradi:] Zajednička zemlja 2022 se održava od 16. do 30. jula kroz transformaciju nekadašnje ciglane koja je već u toku, u privremenu saradničku lokaciju za eko-urbanističko obrazovanje. Ciglana predstavlja ogroman postindustrijski kompleks koji se nalazi u samome gradu.

Upotrebu ovog prostora je osmislio i razvio kolektiv raumlaborberlin u saradnji sa lokalnom zajednicom i kolektivima. Nekadašnja ciglana predstavlja jedno od četiri ključna mesta održavanja programa bijenala Manifesta 14.    

Tema letnje škole je [U izradi:] Zajednička zemlja i predstavlja intezivni dvonedeljni program radionica, predavanja i diskusija koje će uključiti nacionalne i međunarodne umetnike, arhitekte i profesore.

Letnja škola aktivira, eksperimentiše i nadovezuje se na kolektivni napor ka transformaciji nekadašnje ciglane u laboratoriju za eko-urbanističko učenje, saradnju i druženje tokom sto dana koliko će trajati Manifesta 14.   

Mentori i njihovi kursevi će uskoro biti objavljeni. Očekujte najavu do kraja roka za prijavljivanje.  

Poziv za učešće 

Letnja škola je otvorena lokalnim i međunarodnim mladim dizajnerima, arhitektama, umetnicima i entuzijastima zainteresovanim za teme zajedničkog dobra, urbanizma, dekontaminacije, konzervacije, cirkularne i regenerativne ekonomije i brige za okoliš.  

Istraživanje kroz dizajn je metoda koja će biti zastupljena na kursevima, što znači da će na časovima dominirati praktični pristup, kao i eksperimentalno etnografsko i performativno istraživanje na samoj lokaciji. Intervencije koje kolektiv bude sagradio će ostati dostupne javnosti tokom svih stotinu dana trajanja bijenala. Učesnici će pohađati jedan od kurseva i uključiće se u predavanja, diskusije, projekcije i druga dešavanja koja su planirana programom.    

Učešće je besplatno i uključuje organizovani ručak pokriven od strane letnje škole.  Međunarodni studenti treba da o sopstvenom trošku organizuju dolazak i odlazak iz Prištine. Zamolili bismo lokalne učesnike da ugoste svoje međunarodne vršnjake i iskažu im gostoprimstvo koje prepoznajemo kao jednu od kosovskih karakteristika koja pozicionira Prištinu van granica njenih geografskih koordinati. Pomoći ćemo sa uparivanjem učesnika pre nego dođete u Prištinu.  

Kursevi i komunikacija tokom letnje škole će biti na engleskom jeziku. (Ovo uključuje sve verzije i zvučanja engleskog.
  

Kako da se prijavite 

Ukoliko želite da nam se pridružite u Prištini ovog leta, popunite prijavni formular do 13. juna 2022  

Za lokalne kandidate preuzmite formular ovde.  

Za međunarodne kandidate preuzmite formular ovde.   

—> Za dodatne informacije i pitanja pišite nam na [email protected] 

 

O raumlaborberlin  

Raumlabor je devetočlani kolektiv nastanjen u Berlinu sa zajedničkom profesionalnom pozadinom u arhitekturi. Kao arhitekte, umetnici, performeri, pronalazači i kustosi, uključili su se u različite prostorne aktivnosti. Grupa je nastala 1999. iz zajedničkog interesa za šire razumevanje arhitekture koje je kasnije, tj. danas definisano/imenovano kao urbanističke prakse.

Njihova metoda rada je situaciona i orijentisana je na akciju, sa fokusom na kolaborativno stvaranje prostora kao otvorenog i nepristrasnog procesa. Primer njihovog prethodnog projekta je „Plutajući univerzitet u Berlinu“, savremena plutajuća struktura u basenu nekadašnjeg Tempelhof aerodroma u Berlinu (Nemačka).