Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

Wheelchair Accessible, WC Available

Hotel Grand Priština

participants

Genti Korini

Umetnička intervencija – Genti Korini

Spider’s Envy [Zilia e Merimangës], 2022, © Genti Korini. Photo © Manifesta 14 Prishtina

Umetnik i kritičar vijugaju jedan oko drugog u lavirintu modernističke ruševine. Upleteni u zamršeno ispitivanje modernizma koje čudno odzvanja savremenom diskursu, dva protivnika suprotstavljaju realizam apstrakciji i socijalističkog „novog čoveka“ „njegovom“ buržoaskom degenerisanom kolegi. 

Njihovi suprotni pravci razmišljanja dolaze iz uma jedne te iste osobe: albanskog istoričara umetnosti Alfreda Učija. Njegova potresna kritika modernističke estetike, Labryinths of Modernism [Lavirinti modernizma], objavljena 1978. godine, pomogla je da se učvrsti doktrina socijalističkog realizma u komunističkoj Albaniji.

Sudelovala je u progonu bezbrojnih umetnika za koje se smatralo da odstupaju od njenih diktata. Genti Korini stavlja u jukstapozociju neo-noir inscenaciju Učijevog unutrašnjeg dijaloga sa dosijeom tajne službe koja osuđuje umetnika zbog njegove estetike. Korini se oslanja na modernistički trop umetnika kao pauka, kao tkača iluzija, stvorenja kome se dive zbog kreativnosti i koje preziru zbog izdaje. Međutim, ko je pauk a ko je žrtva? I ko koga zarobljava i u koju klopku  (prevaru)? 

 

Delo

Genti Korini (rođen 1979. u Tirani, živi u Tirani)
Spider’s Envy [Zilia e Merimangës]
2022

Video, 20.00 min.
Naručilac dela: Manifesta 14 Prishtina, produkcija:
Anima Pictures
Arhivski materijal:
Uprava za Informacije o Dokumentima Bivše Službe Državne
Bezbednosti
1975

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Off Season Collective

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Driton Hajredini

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Ilir Dalipi

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština