Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

Wheelchair Accessible, WC Available

Hotel Grand Priština

participants

Driton Hajredini

Umetnička intervencija – Driton Hajredini

SIN, 2004, © Driton Hajredini. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha

Postoji duga tradicija posmatranja negativnih događaja, od zemljotresa do rata i izgnanstva, kao božanskog odgovora na ljudska dela. Judaizam, hrišćanstvo i islam prikazuju prirodne, političke, društvene i istorijske katastrofe kao kazne koje je Bog odredio za greh. Takvo kršenje božanskog zakona može biti individualno, kolektivno ili čak strukturalno, kao na primer u slučaju rasizma ili ekonomske represije.

Vodeći se ovim drevnim sistemom verovanja, Driton Hajredini, musliman, 2004. ulazi u katoličku ispovedaonicu sa gorućim pitanjem na umu: koji „grehsu počinili kosovski Albanci te su ovoliko doslednokažnjeni“? Da li bi sam čin rođenja na Kosovu moglo biti dovoljan greh da se zasluži izopštenje iz Evropske unije i ograničenje kretanja?

I kako bi mogli da se oslobode ovog greha, kako umiriti Boga? Osamnaest  godina kasnije, politička situacija je nepromenjena, i Hajredini se ponovo nalazi u ispovedaonicina istom problematičnom teološkom tlu i u istom klaustrofobično-kružnom narativu. Izlaz ne postoji 

Dela

Driton Hajredini

SIN    

2004 

Video, u boji, ton, 7.27 min.

Ljubaznošću umetnika

Driton Hajredini

SIN 2 – Dialogue in the Dark

2022 

Video, u boji, ton, 9.17 min.

Ljubaznošću umetnika

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Off Season Collective

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Ilir Dalipi

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Driant Zeneli

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština