Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

Wheelchair Accessible, Public Restrooms

Privatan stan

participants

Alicja Rogalska

Umetnička intervencija – Alicja Rogalska

Sister Flats, 2022. © Alicja Rogalska. Photo © Manifesta 14 Prishtina | Ivan Erofeev
Sister Flats, 2022. © Alicja Rogalska. Photo © Manifesta 14 Prishtina | Ivan Erofeev

Redovi identičnih kuća su česta pojava na Kosovu. Poznate kaokuće od braće, one svedoče o snazi porodičnih veza i o performativnoj jednakosti i solidarnostimeđu muškarcima. Sestre su retko uključene kako u ovu praksu tako i u porodično nasledstvo, čime se obezbeđuje njihova finansijska zavisnost od očeva, braće, muževa i sinova.

Sister Flats [Stanovi od sestara] nas poziva da zamislimo kako stvari mogu biti drugačije, kako bogatstvo i moć mogu da se raspodele pravedno, a strukture ugnjetavanja prekinu. Razvijen u dijalogu sa kosovskim feminističkim aktivistkinjama, projekat Alicje Rogalske predlaže sestrinstvo kao mesto početka.

Pozajmljujući iz tradicije imerzivnog teatra, soba za bekstvo i etnografskih muzeja, umetnica postavlja svoje istraživanje u domaću sferu doma kao mesta velike rodne opresije, no i onog koje može da sadrži ključ ka emancipaciji. Svakog ponedeljka, kada je prostor zatvoren za javnost, koristiće se za pravne konsultacije za meštanke 

Delo

Alicja Rogalska (rođena 1979. u Ostrołenki, živi u Londonu i Berlinu)
Sister Flats
2022

Performativna instalacija
Različitih dimenzija

Naručilac i koprodukcija: Manifesta 14 Prishtina i Urbane Künste Ruhr