Alicja Rogalska

Newly conceived 1979, PL/UK Website
Sister Flats, 2022. © Alicja Rogalska. Photo © Manifesta 14 Prishtina | Ivan Erofeev
Sister Flats, 2022. © Alicja Rogalska. Photo © Manifesta 14 Prishtina | Ivan Erofeev

Alicja Rogalska je interdisciplinarna umetnica koja živi i radi između Berlina i Londona.

Njenu umetničku praksu čini stvaranje kreativnih kolaborativnih situacija, procesa i akcija. Ona često radi sa ljudima koji žive u nesigurnim ekonomskim ili političkim kontekstima, kao i sa aktivistima i istraživačima, radnicima koji rade sa migrantima, ljudima kojima je oduzeto državljanstvo, negovateljima raznih profila, uličnim muzičarima, potražiocima azila koji su advokati, farmerima, folklornim pevačkim grupama ili feminističkim i kvir aktivistima. Ono što proizilazi iz ovih interakcija su privremeni kolektivi formirani oko zajedničkog iskustva, klase, političkih uverenja ili posvećenosti društvenoj promeni.

Video zapisi, slike i objekti koji nastaju kroz grupne procese stavljaju u prvi plan momente agensa, pobune i solidarnosti. Preispitujući logiku kapitalizma, Rogalskini radovi teže da stvore prostor za zamišljanje većeg broja pravednih mogućnosti i da kolektivno tragaju za idejama o tome kako promeniti budućnost na bolje.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Alicja Rogalska

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Privatan stan