Školske ture će voditi medijatori Manifeste 14 Prishtina. Medijatori su glavna karika u stvaranju dijaloga između umetničkog programa bijenala i publike, stanovnika Prištine i međunarodnih posetilaca. Tokom organizovanih tura, medijatori će preneti svoje znanje učenicima, i takođe će razgovarati sa njima na različite teme u vezi sa umetničkim intervencijama.

U suprotnosti sa uobičajenim modelom organizovane ture sa vodičem, pristup koji će imati medijatori podstiče učenike da se uključe u diskusiju o umetničkim projektima. Namera medijatora jeste da otvore prostor za pitanja, odgovore i obuhvatnu diskusiju na način gde se percepcije grupe mogu iskristalizovati i razviti van uopštenih i osnovnih razumevanja umetničkog dela.

Školske ture su besplatne i počinjemo sa njihovom organizacijom od 1. septembra do 30. oktobra 2022.

U ponudi Manifeste 14 Prishtina su dve ture sa medijatorom otvorene za učenike osnovnih i srednjih škola:

  • Sretnimo se kod hotela Grand PrištinaOva tura pokazuje umetničke intervencije lokalnih i međunarodnih umetnika koje su izložene u hotelu Grand in a trgu Zahir Pajaziti.

    Za dodatne informacije o ovoj turi pogledajte ovde.

  • Sretnimo se kod Narodne bibliotekeOva tura pokazuje umetničke intervencije lokalnih i međunarodnih umetnika koje se nalaze u okviru prostora Univerziteta u Prištini i obuhvataju Narodnu biblioteku, Narodnu galeriju, Filozofski fakultet i fakulteta za umetnost.
    Za dodatne informacije o ovoj turi pogledajte ovde.

Važne informacije:

-Trajanje ture je oko 90 minuta u koju je uključeno 60 minuta same posete i prikazivanja od strane medijatora, i 30 minuta aktivnosti za učenike.
-Razred u kome ima 30 učenika će biti podeljen u dve grupe, i potrebno je da budu prisutna dva nastavnika kao vodiči odgovorni za svaku od grupa. Molimo vas da u upitniku imenujete dva nastavnika koja su odgovorna za vaš razred.
-Ture je moguće organizovati na albanskom, srpskom, hrvatskom, turskom, nemačkom i italijanskom jeziku.

Usled velikom interesovanja, preporučujemo vam da planirate svoje posete najmanje deset dana unapred. Ukoliko imate dodatna pitanja, kontaktrijate nas na: [email protected].

Rezervišite svoju turu!