Projekat za škole / Otkrijte svoju priču: priručnik o lokalnoj kulturi

Otkrijte svoju priču: priručnik o lokalnoj kulturi je dugoročni projekat koji je započet u saradnji sa državnim školama u Prištini sa namerom razvijanja pedagoškog sredstva kroz saradništvo koji bi negovao istraživanje i kokreiranje (novih) narativa i priča o gradskim naseljima.

Projektom se predlaže korišćenje integrativnog pristupa lokalnom nasleđu koji prepoznaje njegove specifične vrednosti za društvo kroz uzimanje u obzir kulturne raznovrsnosti, ekonomske, društvene, istorijske, obrazovne komponente i okolnosti u vezi sa sredinom.

 

© Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla
© Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla
© Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla
© Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla
© Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla

Učenici su u prilici da ponovo otkriju lokalne znamenitosti, javne prostore i lokacije koje su značajne za istoriju, kulturu, zajednicu i identitet naselja. Ovaj proces se zasniva na zajedničkom istaživanju lokacija kroz različite metode, uključujući psihogeografiju, istraživanje kroz oralnu istoriju i spekulativno pisanje.

U okviru pilot faze projekta, radionice su pokrenute u proleće 2022. u četiri škole u Prištini: “Dardanija”, “Meto Bajraktari”, “Pjetr Bogdani” and “28.novembar”. Vodič za nastavnike će biti napravljen tokom bijenala i javno predstavljen u septembru 2022.

 

© Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla
© Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla
© Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla
© Manifesta 14 Prishtina | Atdhe Mulla

Učitelji i vaspitači koji su zainteresovani da učestvuju u pojektu sa svojim razredima mogu da se jave Manifestinoj 14 koordinatorki za obrazovanje, Genti Šabani (Genta Shabani) putem imejla: [email protected], ili menadžerki za projekte u obrazovanju, Rini Gosaljci (Rina Gosalci) na: [email protected].

Realizacija projekta je ostvarena u saradnji sa opštinskom Upravom za obrazovanje Prištine i Kosova polja, kao i sa Omladinskim savetom Kosova.