Kolektivi the name comes last

Newly conceived 1990, RKS
Lost and found, 2021 - the condition in which the social center in Llukar was found,to be revitalized later into Stereospace social center / Supported by Municipality of Prishtina
Activities on the social center in Llukar, an once abandoned structure now revitalized, 2022. © The name comes last / Supported by Municipality of Prishtina.
International project Sarajevo, 2021. Building a community center. © The name comes last / Supported by Toestand Collective & Erasmus

Për kolektivin The name comes last, është kyçe patja e hapësirave që të rinjtë të shprehin veten lirisht. Shpesh, kjo nuk është e mundur për shkak të mungesës së fondeve apo qasjes në hapësira. Ky është thelbi pas punës së tyre. Ata fokusohen në ndërtesa boshe, të braktisura apo të papërdorura që të rinjtë mund t’i përdorin në mënyrë që të kenë një strehë për zhvillimin e interesave të tyre.

Pjesë integrale në etosin e kolektivit The Name Comes Last është kontributi i komunitetit lokal. Ky rrjet lokal luan një rol qendror në mbledhjen e njerëzve dhe ideve të nevojshme për të ndërtuar një qendër që plotëson nevojat e komunitetit. Shkëmbimi i përvojave në një mjedis multikulturor, krijon një ndjenjë më të shëndetshme dhe më të gjerë përkatësie.

Anëtarët e kolektivit The Name Comes Last janë Gresa Lahu (1990, RKS); Burhan Gashi (1996, RKS); Gazmend Qyqalla (1994, RKS); Shpat Shkodra (1994, RKS) dhe Qazim Gashi (1990, RKS/DE)

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – the name comes last collective

22.07 → 30.10.2022 00.00