Sahej Rahal

Newly conceived 1988, IN
Ancestors (AI program), 2022. © Sahej Rahal, Chatterjee Lal
Ancestors (AI program), 2022. © Sahej Rahal, Chatterjee Lal

Sahej Rahal punon mes skulpturës, perfomancës, filmit, pikturës, instalacioneve dhe programeve AI. Puna e tij fokusohet në rrëfimtari dhe ai ndërlidh së bashkur faktin dhe trillin në praktikën e tij.

Rahal bazohet në burime të ndryshme, që nga legjendat deri te fantashkenca. Qëllimi është të krijohen kundër-mitologji të cilat zgjojnë pyetje mbi narrativat dominante që formësojnë shoqërinë.

Punimet e tij shpesh përfshijnë qenie dhe forma të papërkufizueshme. Këto forma dalin në pah, sipas Rahal ‘nga të çarat në qytetërimin tonë’ dhe nga imagjinata jonë kolektive, duke na kërkuar të vëmë në dyshim historitë që i tregojmë vetes.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Sahej Rahal

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Muzeu i Kosovës