Jelena Jureša

1974, RS
Aphasia (Act Three) – A Kid from the Neighbourhood, 2019, © Jelena Jureša. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla
Aphasia, 2019. © Jelena Juresa
Aphasia, 2019. © Jelena Juresa
Aphasia, 2019. © Jelena Juresa
Ubundu, 2019. © Jelena Juresa

Jelena Juresa (1974, RS) është një artiste vizuale dhe filmbërëse e cila eksploron çështjet e identitetit kulturor, gjinisë dhe politikat e kujtesës, harresës e dhunës kolektive. Ajo vë në pyetje narrativat historike dhe politike e çstabilizon idetë mbi të vërtetën.

Prej vitit 2016, ajo ka studiuar punët e antropologëve dhe spastruesve të racës të periudhës imperiale austriake si dhe politikat e harresës në Austri pas Luftës së Dytë Botërore. Projektet e fundit zbulojnë një varg të pozicioneve të pushtetit, racizmit, padrejtësisë dhe dhunës prej kolonializmit belh, anti-semitizmit austriak dhe mizoritë në Bosnjë përgjatë Lufës Jugosllave (afazia) dhe zërat në eko të diasporës në zhvendosje dhe trashëgiminë kulturore belge (Ubundu).

Juresa mban doktoraturën në Univeristetin Ghent, në Fakultetin e Arteve dhe Filozofisë dhe KASK & Conservatorium në Ghent. Në vitin 2020 ai mbajti studimet post-doktorale për Revolt! Mbi refuzimin për të Kënduar – Duke Menduar Për Rezistencën Përmes Muzikës, Mbetjes dhe Bashkëfajësisë (Revolt! On a Refusal to Sing—Thinking Resistance Through Music, Waste and Complicity).

Permanent

Artistic Intervention

Good as Hell: Voicing Resistance

01.01 1970 → 30.10.2022 00.00
Galeria Kombëtare e Kosovës