Ivan Moudov

1975, BG
0gms Cabinet 3, 2011. Installation View / W139 Amsterdam. © Ivan Moudov
Saint George, 2018. Icon, plug, 60:91:10 cm. Installation view, Baba Vasa’s Cellar. © Ivan Moudov
The Pavilion, 2019. Sound installation. 23 loudspeakers on 23 plinths. Variable dimensions. Ruhr Ding: Territories, Urbane Künste Ruhr, Bochum. © Ivan Moudov. Photo © Henning Rogge

Ivan Moudov (1975, BG) është një artist ndërdisiplinor pamor. Ai u dimplomua në vitin 2022 në Akademinë Kombëtare të Artit në Sofje. Praktika artistike e Moudov zgjerohet në fotografi, video, performancë dhe instalacion.

Puna e tij është e ngarkuar fuqishimisht me metafore ndërsa ngre pyetje në lidhje me kushtet sociopolitike dhe ekonomike të artit dhe lidhjen e saj me sisteme të pushtetit. Duke i përmbysur normat dhe rregullat ekzistuese, artisti zbulon nivelet në të cilat ato funksionojnë.

Permanent

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Ivan Moudov

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese