Haveit Collective

2011, RKS
8th of March, 2020. © Haveit Collective
Baby Blues, 2017. © Haveit Collective. Photo © Ferdi Limani
Ceylon Island, 2016. © Haveit Collective. Photo © Brigitte Hamadey

Anëtaret e Kolektivit Haveit u takuan si studente në Akademinë e Arteve, e përmes bisedave të tyre të përditshme dhe shqetësimeve të përbashkëta, themeluan grupin e tyre artistik.

Historia e tyre është ajo e katër vajzave të cilat krijuan platformën e tyre, pa pritur që galeritë të hapnin dyert për to, apo organizatat qeveritare për t’i financuar. Duke zgjedhur emrin “Haveit” dhe hapësirat publike si vende performimi, ato krijuan një lëvizje artistike të re në Kosovë.

Përmes praktikës së tyre performative, ato mësuan shumë për shoqërinë që i rrethon. Motivimi pas veprave të tyre të artit ka ardhur nga nevoja për të shprehur mendimet, ndjenjat e tyre, për të ndarë të vërtetën e tyre.

Kolektivi u themelua ne vitin 2011 dhe ato njihen për performancat publike, të cilat, në shumicën e rasteve janë protesta kundër sterotipizimeve gjinore dhe diskriminit të grave dhe komunitetit LGBT+.

Permanent

Artistic Intervention

Good as Hell: Voicing Resistance

01.01 1970 → 30.10.2022 00.00
Galeria Kombëtare e Kosovës

Past

Performance

Baby Blues – Haveit Collective

23.07.2022 20.00-20.15
Galeria Kombëtare e Kosovës