ETEA

Newly conceived 2014, RKS
Bisedë Informative, 2019. © Blendi Sadiku, Gentrit Shala. Photo © Florent Kurtalani
Dhoma e Këpuceve, 2019. © Allmir Suhodolli. Photo © Ulpianë Maloku
Shtëpia Shkollë, 2019, trupa e aktorëve. © Ulpianë Maloku
Vizita e shtëpisë shkollë, 2022. © Ervina Halili, Agon Ahmeti, Azemine Aliu-Hertica. Photo © Florent Kurtalani

ETEA është një organizatë joqeveritare e cila promovon edukimin dhe kulturën. E themeluar në fund të vitit 2014, ETEA tanimë operon në 20 komuna në Kosovë. ETEA udhëhiqet nga besimi se sistemi i edukimit i përmirësuar dhe kultura do të krijojnë një efekt domino në zhvillimin social, politik dhe ekonomik në Kosovë.

Metodologjia e ETEA-s ka në fokus ndërhyrjet në infrastrukturë, arte, kërkim shkencor dhe trajnim. Gjithë aktiviteti i ETEA-s drejtohet në fuqizimin e sistemit para-universitar të Kosovës duke u fokusuar në zhvillimin e praktikave të edukimit, edukimit të trashëgimisë kulturore, zhvillimin aftësive në lexim dhe integrimin e sipërmarrjes sociale në shkolla.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – ETEA

22.07 → 30.10.2022 10.00-20.00
Shtëpia Shkollë e Familjes Hertica