Driton Hajredini

Newly conceived 1970, RKS
Fin, digital art - custom colored toned light AI. © Driton Hajredini
Unknown. © Driton Hajredini
Unknown. © Driton Hajredini

Driton Hajredini (1970, RKS) është një artist kosovar i cili punon përmes pikturës, videove artistike, instalacioneve, fotografisë dhe filmit.

I lindur dhe i rritur në Prishtinë, Hajredini ka studiuar në akademi të arteve si në Kosovë dhe Gjermani e tanimë ai jeton mes këtyre dy shteteve. Puna e tij është shfaqur në vende të ndryshme të botës që prej ekspozitave vetjake tek festivalet e filmave.

Në punën e tij, Hajredini shpesh hulumton tema në lidhje me kufijtë, refugjatët, ekzilin, luftën dhe izolimin. Stili i tij jo i zakontë shpesh përtall punime artikstike ndërkombëtare të mirënjohura.