Cevdet Erek

Newly conceived 1974, TR
Bergama Stereo, 2019. © Cevdet Erek. Photo © Mathias Voelzke / Hamburger Bahnhof
Bergama Stereotip, 2020. © Cevdet Erek. Photo © Flufoto

Cevdet Erek është një artist dhe muzikant. Një pjesë e mirë e praktikave artistike të Erek janë ndërhyrjet në vendndodhje specifike. Duke rimenduar dhe eksploruar ritmin, puna e tij prodhon eksperienca intensive trupore dhe vendos ndërlidhje provokuese mes kohëve dhe historisë, mes formës dhe gjuhës.

Gjuha e tij unike hapësinore dhe tingullore është pjesërisht e lidhur me edukimin e tij universitar dhe me eksperiencën në arkitekturë, inxhinierinë e tingullit, dizajnin dhe me praktikën e tij të vazhdueshme muzikore. Puna e Erek shpesh përfshin ndërhyrje arkitekturore të cilat ndërthurin sisteme të pazakonta tingullore dhe grafike. Ato zakonisht stimulohen nga perfomanca të improvizuara.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Cevdet Erek

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Rilindja