Céline Baumann

1984, FR
Queer Nature, 2017–ongoing, © Céline Baumann Photo © Manifesta 14 Prishtina Majlinda Hoxha
Queer Nature, 2017–ongoing, © Céline Baumann Photo © Manifesta 14 Prishtina Majlinda Hoxha
Queer Nature, 2017–ongoing, © Céline Baumann Photo © Manifesta 14 Prishtina Majlinda Hoxha
© Céline Baumann, 2019. © OAT Istvan Virag
Vegetal Archive, Queer Nature, 2020. © Sandra Maier / Kunstmuseum Liechtenstein
Vegetal Archive, Queer Nature, 2020. © Sandra Maier / Kunstmuseum Liechtenstein
Natural Stories, Queer Nature, 2019. © Jiří Thýn / ViPer Gallery, Prague

Céline Baumann (1984, FR) është një arkitekte hapësinore franceze me bazë në Bazel, Zvicër. Studioja e saj eponimike operon në fushën e urbanizmit, arkitekturës hapësinore dhe ekspozitave. Ajo synon të krijojë mes një lupe interseksionale një hapësirë të hapur dinamike të informuar nga lidhja e vazhdueshme ekologjike mes njerëzve dhe natyrës. Kjo punë e dizajnit është e komplentuar mes një këmbënguljeje për kërkim duke e lejuar atë të eksplorojë vlerën kolektive të natyrës dhe ndikimin mbi individët.

Puna e saj është paraqitur në institucione të ndryshme duke përfshirë Muzeun e Arkitekturës Zvicerane në Bazel, Akademinë Mbretërore e Arteve në Londër, Matadero në Madrid, Muzeun e Arkitekturës dhe Dizajnit në Ljubljanë, Trienalen e Arkitekturës në Oslo, Kunstmuseum Liechtenstein dhe në Galerinë Kombëtare të Arteve në Vilnius. Baumann mban leksione ndërkombëtarisht mbi zhvillimin e kontekstit nga organizanta institucionale tek ato jofitimprurëse. Ajo është një profesore vizituese në Institutin Karlsruhe të Teknologjisë dhe Shkollën Politeknike Federale në Lozanë.

Works

Cèline Baumann
Queer Nature  
2017 - vijon 

Bimëtore dhe koleksion bimësh e farash  

Cèline Baumann
Histori natyrore 

Video, me ngjyra, me zë, 16:34 min. 
 
Mundësuar falë artistes