Manifesta 14 Prishtina do të hapë zyrat e përkohshme në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve

22.03.2021
© Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla

Në fazën e parë të pranisë së saj në Prishtinë, Manifesta 14 Prishtina ka hapur zyren e përkohshme në zemër të kryeqytetit të Kosovës në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve, një monument i periudhës së ish -Jugosllavisë.

Pallati i Rinisë si objekt arkitektonik dhe zë një vend të veçantë në kujtesën kolektive të qytetarëve të Prishtinës, duke ndikuar dhe formësuar identitetin kulturor dhe shoqëror të kryeqytetit.

Programi publik para bienal i Manifesta 14 Prishtina filloi në pranverën e vitit 2021 dhe tani është duke u zhvilluar me një sërë partnerësh kulturorë në Kosovë dhe në Ballkan.