Oaza Programme

05.10.2022 16.00-19.00

Wheelchair Accessible, WC Available

Qendra për Praktikë Rrëfyese

Lançimi i Programit të Animacionit për fëmijë me Edvin Susurin

Programi i Animacionit përfshin një seri të punëtorive mbi aspektin teorik dhe praktik të animacionit nën mentorimin e Edvin Susuri, duke filluar nga data 5 deri më 29 tetor.

Programi është i hapur për regjistrim për të rinjë nga mosha 15 vjecare e tutje, ka kapacitet të limituar dhe mbahet në gjuhën shqipe.

Pjesëmarresit e përzgjedhur do të kenë mundësinë të mësojnë më shumë mbi teknikat e animacionit, krijimit të karaktereve, si dhe do të përfshihen në procesin praktik të krijimit të një filmi të animuar, i cili do të shfaqet në një ngjarje publike. Të gjitha punëtoritë përfshirë ngjarjen publike do të mbahen në hapësirën e OAZA në Qendrën për Praktikë Rrëfyese. Orari i saktë i ligjëratave dhe punëtorive do të shpallet pas formimit të grupit.

Ju lutemi të regjistroheni këtu.

Screening

Programi i Shfaqjes së Filmave në Qendrën për Praktikë Rrëfyese

01 → 30.10.2022 10.00-16.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Event

Panel diskutimi mbi spekulimin

28.10.2022 18.00-20.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese

Event

Dismantling institutions through intimacy and fiction. A reading and performance event by Yvonne Sheen Mogollón and Jazmin Rojas Forero, hosted by Anna Bromley

29.10.2022 00.00-14.30
Qendra për Praktikë Rrëfyese