Str. Sami Plakolli, Prishtina

Wheelchair Accessible, WC Available

           

opening hours

Utorak - Nedelja
10:00 - 20:00

Ciglana

Nekadašnja ciglana je velika i impozantna struktura na samom obronku centra grada, prepoznatljiva po svojoj svetlo crvenoj fasadi od cigle i visokim pravougaonim prozorima. Smatra se najznačajnijim postindustrijskim objektom u Prištini.

Sagrađena je 1947, i predstavlja centralni deo infrastrukture Kosova. Pozicionirana tako da ima jednostavan pristup svim krajevima Kosova, ciglana je prerađivala glinu i druge sirove materijale koji su gradili mnoge zgrade u Prištini.

Nakon prestanka rada u kapacitetu ciglane, zgrada je ostavljena na upravu Kosovskoj agenciji za privatizaciju. Potezom bez presedana, gradska uprava Prištine je dobila zgradu sa namerom da je vrati društvu kao novi javni gradski prostor. Tokom Manifeste 14 Prishtina, ciglana će biti transformisana od napuštenog industrijskog objekta u Eko urbani obrazovni centar koji će osnažiti kulturnu scenu tog kraja.