Yll Xhaferi

Newly conceived 1988, RKS
The Land From It, 2020. © Yll Xhaferi. Photo © Atdhe Mulla / Given exhibition, curated © Blerta Hoçia / Kino Rinia Courtesy of Foundation 17

Yll Xhaferi. Ilj Džaferi (1988, RKS) je interdisciplinarni vizuelni umetnik rođen na Kosovu koji pre svega radi sa slikom i digitalnim medijima.

Džaferi smatra da je upotreba različitih umetničkih medija direktan rezultat globalnih uticaja. U svoj vizuelni umetnički rad, on inkorporira različite simbole i metafore, igraćuji se kolektivnom i individualnom memorijom. Cilj je izgraditi i utvrditi fiktivni narativ koji se može iskoristiti kao “sklonište” za posmatrača.

Kroz svoj rad, Džaferi ispituje tehnologiju kao drugi prostor, posmatrajući je kao priliku da prekinemo naše razumevanje fizičke forme ili čak da ga premašimo. Upotreba digitalnih medija u Džaferijevom radu je ironični protest, način da iskaže svoju želju da bude deo veće globalne scene. Privlači pažnju na iskustvo građanina države u razvoju.

Permanent

Artistic Intervention

Artistic Intervention – Yll Xhaferri

22.07 → 30.10.2022 00.00
Centar za Narativne Prakse