StoryLab

Newly conceived 2020, RKS

StoryLab je interdisciplinarna inicijativa za umetnost, pisanje, tehnologiju, dizajn i obrazovanje. Sa bazom u Prištini (Kosovo), inicijativa je osnovana u januaru 2020. godine. Njihov glavni cilj je da istraže nove (i tradicionalne) forme pričanja priči kroz praksu, eksperimentisanje, istraživanje i obrazovanje.

Eksperimentisanje i igra su podstaknute, i na “propale” eksperimente se gleda kao na priliku za učenje i na integralni deo inovativnog procesa. Neki od StoryLab eksperimenata uključuju: umetničke knjige, zinove, video zapise, eksperimente sa publikacijama, kritike, zajednice i organizacije, kulturne manifestacije, video igrice, augmentiranu/ virtuelnu realnost i NFT-e.

Kroz njihove radionice kreativnog pisanja, StoryLab želi da promoviše novu generaciju kazivača priča. Kroz mentorstvo podržavaju mlade kreative, tako što uključuju mlade umetnike u svoje projekte kao deo posvećenosti osnaživanju mladih i izgradnji kapaciteta na polju kreativnosti na Kosovu.

Permanent

Artistic Intervention

Artistic Intervention – StoryLab

22.07 → 30.10.2022 00.00
Centar za Narativne Prakse