Secondary Archive

Newly conceived 2021, RKS
Secondary Archive, 2022, © Secondary Archive. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla
Secondary Archive, Front page. © Secondary Archive

Secondary Archive, (Katarzyna Kozyra Foundation (Poland), Tirana Art. Lab (Albania), Ambasada Kultury (Belarus), MeetFactory (Czech Republic), Easttoppics (Hungary), Oral History Initiative (Kosovo), CZKD (Serbia), BJÖRNSONOVA (Slovakia), Artsvit Gallery (Ukraine) je platforma za ženske umetnike iz Centralne i Istočne Evrope.

Secondary Archive kazuje priču umetnosti regiona kroz prizmu roda od vremena nakon Drugog svetskom rata do danas. Njihov cilj je da ispitaju tekuće debate o rodu, agensu, (ne)jednakosti, građanstvu i feminističkom aktivizmu u postdržavnom socijalizmu.

Arhiva pokriva period koji obuhvata tri generacije: takozvanu neo-avangardnu generaciju koja je delala tokom najtežeg perioda komunističkog režima; drugu generaciju koja se pojavila osamdesetih i devedesetih godina XX veka i predstavlja one koje su bile svedoci pada komunizma tokom svoje rane karijere; i treću generaciju koja je rasla tokom političkih promena koje su preoblikovale lice današnje Evrope.

Secondary Archive je sakupila i uredila podatke o više od 300 ženskih umetnica iz Belorusije, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Ukrajine. Do kraja 2022. godine Secondary Archive će dodati još 100 umetnica iz Albanije, sa Kosova i iz Srbije u svoju arhivu.

Secondary Archive je sakupila i uredila podatke o više od 300 ženskih umetnica iz Belorusije, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Ukrajine. Do kraja 2022. godine Secondary Archive će dodati još 100 umetnica iz Albanije, sa Kosova i iz Srbije u svoju arhivu.

Permanent

Artistic Intervention

Good as Hell: Voicing Resistance

22.07 → 30.10.2022 00.00
Narodna galerija Kosova