Miryana Todorova

1984, BG Website
Expanded Objects for Shared Living , 2012 - 2015, © Miryana Todorova. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha
Expanded Objects for Shared Living , 2012 - 2015, © Miryana Todorova. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha
Expanded Objects for Shared Living , 2012 - 2015, © Miryana Todorova. Photo © Manifesta 14 Prishtina / Majlinda Hoxha

Mirjanine strukture koje su sklopive i sa mogućnošću proširivanja, gledaju na migraciju kao na trajno i potencijalno utopijsko stanje.

Konstruisani od pronađenih objekata kao što su prenosivi ormari, koferi, kišobrani ili torbe za kolica, njene kreacije odišu promenljivošću. U tren oka mogu da se pretvore od kućišta u produžetke tela i postojećih arhitektura. I jednako brzo se sklapaju.

Todorova gleda na strukture koje pravi kao na interaktivnu pokretnu imovinu, hibride i skupine, kao kože, školjke, skloništa i parazite. Koristi ih kako bi potakla performativne situacije i zajedničke akcije na javnim prostorima.

Ovo priziva diskurs u vezi sa prirodom formiranja zajednice i konstantnim pregovorima koji je održavaju. Kao vid umetničkog istraživanja na temu solidarnosti i međuzavisnosti, rad Todorove ucrtava ograničenja terena kojim ljudi mogu da se kreću i obim onoga što mogu da komforno dele i razmenjuju.

Mirjana Todorova (Miryana Todorova) (1984, BG) je vizuelna umetnica koja živi i radi između Sofije i Njujorka. Glavni osvrt njenog rada jeste preispitivanje politika javnih prostora i kako ih ljudi koriste. Njeni projekti kombinuju slikarstvo, performans, video zapise i javne intervencije kako bi ispitali telesnu artikulaciju u okviru prostora u vezi sa privremenim strukturama, migracijom i potencijalnim kolapsom.

Njene participativne instalacije i konstruisane situacije su otvorene za improvizaciju, otkrivajući novo stanje nesigurnosti i mobilnosti u našem društvu. Na nesigurnom terenu i bez čvrstine ili krajnjeg dogovora, rad Todorove otvara nove puteve percipiranja i nastanjivanja prostora, kao i promišljanje kako možemo da drugačije osmislimo i da se prilagodimo javnim strukturama, i kako možemo da iznova izmislim osebe kroz objekte i sredstva koja delimo i razmenjujemo.

Delo

Miryana Todorova
Expanded Objects for Shared Living, 2012–2015

Zajednička instalacija
Ljubaznošću umetnice