Marubi National Museum of Photography

2012, AL Website
Giacinto Simini, 1860. © Pietro Marubbi / Marubi National Museum of Photography
Giovani Canale with his friend. No year. © Pietro Marubbi / Marubi National Museum of Photography
Pietro Marubbi inside a tea cup. No year. © Pietro Marubbi / Marubi National Museum of Photography

Marubi narodni muzej fotografije (AL) je osnovan kako bi promovisao arhivu fotografija porodice Marubi, no i savremenika fotografa u Skadru. U srcu projekta se nalazi legat fotografskog studija Marubbi koji je osnovao Pijetro Marubi (Pietro Marubbi), italijanski slikar i arhitekta. Studio porodice Marubi se održao generacijama sve do sredine XX veka, kada su potomci morali da zatvore studio u korist komunističke kolektivne anonimnosti. Slike iz njihove arhive koja je brojala preko 500 hiljada slika su korišćene u propagandne svrhe toga vremena.

Fotografski studio Marubbi je beležio živote Skadrana, pejzaža iz okruženja, građevina, istorijskih događaja i narodne nošnje. Marubi narodni muzej fotografije koji je inaugurisan 2016, uvećava prepoznavanje nasledne vrednosti arhiva studija i promoviše umetnički dijalog između tradicije i modernosti, prošlog i sadašnjeg.

Lučijan Bedeni (Luçjan Bedeni) (1987, AL) je umetnik koji je od 2012. direktor muzeja. Stekao je doktorat u oblasti albanske istorije umetnosti u Centru za albanologiju. Njegova doktorska disertacija se bavi Marubi fotografskim studijom i istorijom fotografije u Albaniji.

Permanent

Exhibition

Artistic Intervention – Marubi National Museum of Photography

22.07 → 30.10.2022 00.00
Etnološki muzej