Chiharu Shiota

I hope..., 2021, König Galerie, Berlin, Germany. © VG Bild-Kunst, Bonn, 2022 and Chiharu Shiota. Photo © by Sunhi Mang
Beyond Memory, 2019. Gropius Bau, Berlin, Germany. © VG Bild-Kunst, Bonn, 2022 and Chiharu Shiota. Photo © by Sunhi Mang

Chiharu Shiota. Čiharu Šiota (1972, JP) je rođena u Osaki (Japan) a sada živi i radi u Berlinu (Nemačka).

Sučeljavajući se sa osnovnim ljudskim zabrinutostima kao što su život, smrt i veze, Šiota ispituje ljudsko postojanje kroz različite dimenzije. Njene končane instalacije velikog formata uključuju niz običnih predmeta i eksternih memorablija. Šiotin rad takođe uključuje crteže, skulpture, fotografiju i video zapise. Cilj korišćenja svih ovih medija je povezivanje ljudi putem njihovih individualnih priča.

Šiotin rad je izlagan po celome svetu. Šiota je 2015. godine izabrana za japanskog predstavnika na 56. Bijenalu u Veneciji.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Chiharu Shiota

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Veliki Hamam