Artistic Intervention

22.07 → 30.11.2022

Wheelchair Accessible, WC Available

Palata za omladinu i sport

participants

Astrit Ismaili

Umetnička intervencija – Astrit Ismaili

LYNX, 2022, © Astrit Ismaili. Photo © Manifesta 14 Prishtina / [insert name]
LYNX, 2022, © Astrit Ismaili. Photo © Manifesta 14 Prishtina /

Astrit Ismailji istražuje mogućnostibića kao postajanja‘ u okviru performansa. U alter egoima, produžecima za telo i nosivim muzičkim instrumentima, razmišlja o telu i kroz njega: kako transformiše i biva transformisano, kako se kreće, pravi zvuke i kontakte, kako se širi i prevazilazi sebe posezajući ka drugome, i dotičući drugog.

U performansu LYNX [RIS] umetnik radi sa pet novondizajniranih nosivih muzičkih instrumenata. Ovi nastaliportali transformacije, kako ih Ismailji naziva, sastoje se od dugih niti koje spajaju izvođače sa metalnim skulpturama i skladištima zvuka.

Ovde se originalne pesme koje je umetnik komponovao prepliću sa mnoštvom fragmenata koji potiču iz umetnosti, popularne kulture i politike. I pesme i fragmenti se dotiču tema tradicije i nasilja, ograničenja i otpora, želje, straha i otpornosti.

Performeri aktiviraju i stupaju u interakciju sa zvucima kroz istovremeno povlačenje niti svojim telima i korišćenje sopstvenih glasova. Nakon performansa, instrumenti i zvuci se pretvaraju u instalaciju.  

Delo

Astrit Ismaili (rođen 1991. u Prištini, živi u Amsterdamu)
LYNX
2022

Performans u Palati omladine i sporta, Priština, multimedijska instalacije
Naručilac: Manifesta 14 Prishtina, uz podršku Ammodo, Pro Helvetia, i Autostrada Biennale
Koncept, kompozicija, režija, tekst: Astrit Ismaili
Kompozicija i inženjering zvuka: Leroy Chaar, podrška: Fabian Reichle
Performans, koreografija: Astrit Ismaili, Blerta Ismaili, Göksu Kunak, Billy Morgan, Logan Muamba Ndanou
Koncept, dizajn i konstrukcija instrumenata: Astrit Ismaili
Odevni predmeti: Flaka Jahaj
Rasveta: Annegret Schalke
Savet kustosa i produkcija: Titus Nouwens
Podrška za razvoj i probu: Stichting Stokroos and Amarte Fund 

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Flaka Haliti

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Palata za omladinu i sport

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Lee Bul

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Palata za omladinu i sport

Performance

LYNX – Astrit Ismaili

22.07.2022 19.00-19.45
Palata za omladinu i sport