Alban Muja

1980, RKS Website
The Map That Really Maters, UV Print on plexiglass, 2021. © Alban Muja
From the series of Above Everyone, each 60 x 40cm (2 10), 2021. © Alban Muja
From the series It’s a Beautiful Name But It Can Sometimes Be a Burden, 90 x 66cm digital print on paper, 2021.

Alban Muja. Aljban Muja (1980, RKS) stvara video instalacije, filmove, crteže, slike, fotografije i javna umetnička dela pod uticajem tekućih procesa društvene, političke i ekonomske transformacije u njegovoj domovini Kosovu i na Balkanu. Kroz svoju praksu, Muja istražuje istoriju i društveno-političke teme, povezujući ih sa njegovom ličnom pozicijom na Kosovu danas.

Muja je izlagao dela i ideje na raznim solo i grupnim izložbama, uključujući filmske festivale i paviljon republike Kosovo na 58. Bijenalu u Veneciji. Na Bijenalu je prikazao video instalaciju na tri kanala nazvanu ‘Porodični album’, koja zadire u lične i kolektivne memorije rata na Kosovu (1998-1999) i ispituje ulogu koju slike i mediji imaju u konstruisanju i formiranju narativa, indentiteta i istorije tokom konflikta.