Ispričaj mi svoju priču – Čiharu Šiota (Chiharu Shiota)

06.05.2022

Čiharu Šiota, jedna od umetnica učesnica bijenala Manifesta 14, će napraviti umetničku instalaciju u Velikom hamamu u Prištini. Personalne priče kosovskog naroda će biti uključene u ovaj rad, utkane u mrežu koja simboliše njihovo postojanje u memoriji.

© Chiharu Shiota Atelier

 

Delo Čihare Šiote pokazuje  preplavljujuću viziju sveta koja je nesumnjivo nezaboravna. Tema njenog rada je uvek bila memorija, sećanje.

Kroz priče i mreže, umetnička instalacija teži tome da poveže različite elemente koji prenose moć međuljudskih veza i neizbežnu zavisnost subjekta od njegovih korena i kulture. Instalacija takođe služi kao refleksija osećanja i bola koje doživljavamo tokom života.

Pozivamo sve zainteresovane za učešće u ovom projektu da podele svoje priče, na primer,  na temu rođenja, detinjstva, svoje porodice, nacije, zemlje, religije, ljubavi i smrti. Priložene priče mogu biti potpisane imenom kazivača ili anonimne . Mogu biti na albanskom, srpskom,  engleskom, turskom, romskom ili egipatskom.  Ne treba da budu duže od kucanog teksta na jednoj stranici A4 formata.

Za učešće u umetničkoj intervenciji, pošaljite svoju priču na imejl adresu: [email protected] pre 10. jula 2022.