Istraživanje Manifestinog tima za obrazovanje u gradovima domaćinima uvek počinje sa pokušajem mapiranja i otkrivanja istorija inicijativa samoorganizovanja i primera sinergije između kulture i kolektiva. Ovo nam omogućava da bolje razumemo postojeće kulturne ekosisteme grada, one koji su van potpore zvaničnih institucija.  

 

 

© Manifesta 14 Prishtina

U saradnji sa Termokissom, prostorom kojim upravlja kolektiv mladih, i nezavisnom istraživačkom grupom, tim je uronio u supkulturne pokrete u Prištini, Tirani i Skoplju, sa namerom istraživanja nezavisnih prostora i ljudi koji su pokretali alternativne vizije kulture i neformalnog obrazovanja tokom 90-tih, 2000-tih i 2010-tih.  

Ovi ekosistemi su se prirodno formirali oko muzike i umetnosti koje su povezivale istomišljenike iz različitih gradova i država. Iscepkane istorije njihovih tačaka susreta – prostora izvođenja (izložbi ili svirki) – nude načine za otkrivanje i procesuiranje korena, procesa i uticaja nemejnstrim i neinstitucionalnih kulturnih pokreta.  

Projekat nema za cilj da prikaže potpuni presek nezavisne kulturne scene pomenutih gradova, već da inspiriše mlade da se upoznaju sa istorijom, praksama i procesima savremene kulture i kolektivnog organizovanja. Istraživački proces je uključio pripremni arhivski rad i intervjue koji su zatim prerasli u javna dešavanja i objavljivanje publikacije.