Konsultacije sa građanima pripadaju predbijenalskom programu Manifeste 14 koje su za cilj imale proširivanje perspektive o savremenoj kulturi, urbanističkom razvoju i sociokulturološkim politikama u prištinskom okrugu kroz uključivanje tački gledišta različitih zajednica.  

 

 

The first session of Manifesta 14 Citizen Consultations in Prishtina © Manifesta 14 Prishtina / Atdhe Mulla

Okvir projekta je razvio i dizajnirao Studio L A (Holandija) a implementirao ga je tim za obrazovanje Manifeste 14 Prishtina u saradnji sa Applicative Research Solutions (ARS), NVO Aktiv i Termokissom. Proces konsultacija sa građanima je uključio niz radionica sa 130 stanovnika Prištine, praćenih javnom anketom sa 300 učesnika iz Prištine i iz ruralnih krajeva.

Konsultacije sa građanima su ispitivale društvenu tkaninu Prištine kroz razgovore koji su za centralne teme imali pitanja poput “čija kultura?”, načini na koje se kultura i kulture razumeju i praktikuju od strane različitih građana i zajednica, kao i identifikaciju onoga na šta su građani osetljivi u odnosu na urbanistički razvitak, sociokulturološke i obrazovne politike grada.

Dodatno, konsultacije su težile razumevanju postojećih odnosa između lokalnih kulturnih organizacija, njihovog konteksta i publika koje privlače, kao i otvaranju dijaloga sa novim organizacijama.  

Glavni zaključci istraživanja su predstavljeni i razmatrani tokom Javnog foruma kome su prisustvovali učesnici projekta, učesnici prištinskog kulturnog i društvenog života, kreatori javnih politika i političari. Ovi zaključci su ponudili bitne informacije ne samo za proces sastavljanja programa bijenala, već i za javne institucionalne ciljeve, upravljačke procese i strategije komunikacija.