Artistic Intervention

22.07 → 30.10.2022

Wheelchair Accessible, WC Available

Hotel Grand Priština

Umetnička intervencija – Lawrence Abu Hamdan

Earwitness Inventory, 2018–ongoing, © Lawrence Abu Hamdan. Photo © Manifesta 14 Prishtina, Majlinda Hoxha

Koje priče nam pričaju zvuci i kako mi pričamo priču o tim zvucima? Lorenc Abu Hamdan se fokusira na ova pitanja u svome radu zasnovanom na istraživanju. Privatno uho, kako sam sebe naziva, manje je zaintrigiran zvucima koje ljudi ispuštaju koliko načinima na koji su oni posvećeni pamćenju, kako su prizvani i artikulisani, i, štaviše, načinima na koje se akustična sećanja instrumentalizuju i politizuju.

After SFX [Nakon SFX] i Earwitness Inventory [Inventar svedok-uva]  se na različite načine oslanjaju na Abu Hamdanovu tekuću analizu akustičnih svedočenja sakupljenih iz intervjua sa političkim zatvorenicima i transkripta sa suđenja.

Takvo svedočenje je ključno za dokumentovanje i razumevanje nasilja na svim nivoima. Ipak, svedoci širom sveta, kako njegovo istraživanje pokazuje, nemaju adekvatan rečnik kojim bi opisali zvukove.

Oni se neizbežno u velikoj meri oslanjaju na svakodnevne objekte kako bi se setili i preneli ono za šta veruju da su čuli: udarac zvuči kao pucanje ljuske jajeta, urušavanje zgrade kao kokanje kokica, itd. Inventarisani predmeti zajedno služe kao surogat za jezik zvuka koji još uvek ne govorimo, koji ne znamo.    

Delo

Lawrence Abu Hamdan
Earwitness Inventory
2018–tekuće

Instalacija sa 95 predmeta

Različitih dimenzija

Lawrence Abu Hamdan
After SFX
2018

Horizontalna projekcija na ekranu, višekanalni zvuk, algoritam govora u tekst, izvođenje umetnika

Ljubaznošću umetnika i Galerie Sfeir-Semler, Hamburg i Bejrut

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Off Season Collective

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Driton Hajredini

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Ilir Dalipi

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština