Performance

23.07.2022 18.00-20.00

Wheelchair Accessible, WC Available

Palata za omladinu i sport

LYNX – Astrit Ismaili

MISS, 2020. © Astrit Ismaili. Photo © Alwin Poiana

Astrit Ismailji istražuje mogućnosti ‘bića kao postajanja’ u okviru performansa. U alter egoima, produžecima za telo i nosivim muzičkim instrumentima, razmišlja o telu i kroz njega: kako transformiše i biva transformisano, kako se kreće, pravi zvuke i kontakte, kako se širi i prevazilazi sebe posezajući ka drugome, i dotičući drugog.

U performansu LYNX [RIS] umetnik radi sa pet novondizajniranih nosivih muzičkih instrumenata. Ovi nastali „portali transformacije“, kako ih Ismailji naziva, sastoje se od dugih niti koje spajaju izvođače sa metalnim skulpturama i skladištima zvuka.

Ovde se originalne pesme koje je umetnik komponovao prepliću sa mnoštvom fragmenata koji potiču iz umetnosti, popularne kulture i politike. I pesme i fragmenti se dotiču tema tradicije i nasilja, ograničenja i otpora, želje, straha i otpornosti. Performeri aktiviraju i stupaju u interakciju sa zvucima kroz istovremeno povlačenje niti svojim telima i korišćenje sopstvenih glasova. Nakon performansa, instrumenti i zvuci se pretvaraju u instalaciju.  

 

The premiere live performance of LYNX will take place on Saturday the 23rd of July from 19.00-20.00 in the Red Hall of the Palace of Youth and Sports.

Koncept, kompozicija, režija, tekst: Astrit Ismaili Kompozicija i inženjering zvuka: Leroy Chaar, podrška: Fabian Reichle; Performans, koreografija: Astrit Ismaili, Blerta Ismaili, Göksu Kunak, Billy Morgan, Logan Muamba Ndanou; Koncept, dizajn i konstrukcija instrumenata: Astrit Ismaili; Odevni predmeti: Flaka Jahaj; Rasveta: Annegret Schalke; Savet kustosa i produkcija: Titus Nouwens; Podrška za razvoj i probu: Stichting Stokroos and Amarte Fund 

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Astrit Ismaili

22.07 → 30.11.2022 10.00-00.00
Palata za omladinu i sport

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Flaka Haliti

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Palata za omladinu i sport

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Lee Bul

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Palata za omladinu i sport