tamtam

Newly conceived 2001, AT/DE Website
Eleven songs, 2020. © Udo Siegfriedt
Eleven songs, 2020. © Udo Siegfriedt
Eleven songs, 2020. © Udo Siegfriedt

Tamtam është një dyshe me bazë në Berlin e përbërë nga Sam Auinger (1956, AT) dhe Hannes Strobl (1966, AT). Ata punojnë parësisht me audion dhe hulumtojnë ‘hapësirën e jetuar urbane’ përmes punëve të tyre në dhjetë vitet e fundit.

Në kërkimin e tyre për një gjuhë të re zanore, në të cilin tingulli zbehet e çelet, gjithmonë në prag të zhdukjes, tamtam synojnë të krijojnë gjuhë të re të të dëgjuarit. Përgjatë dëgjimit të punëve të tamtam hapësira mes tingujve mbushet me eksperiencën e vetë dëgjuesit.

Permanent

Artistic Intervention

Artistic Intervention – tamtam

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Kino Rinia

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – tamtam

22.07 → 30.10.2022 00.00
Kino Rinia