RomaMoMa me Farija Mehmetin

Newly conceived 1987, Roma/RKS
Untitled, from the series Roma Women, 2012. © Farija Mehmeti
Untitled, from the series Roma Women, 2012. © Farija Mehmeti
Untitled, from the series Roma Women, 2012. © Farija Mehmeti
Untitled, from the series Roma Women, 2012. © Farija Mehmeti

RomaMoMA është një përpjekje e përbashkët e Institutit Europian Roma për Arte dhe Kulturë (ERIAC) dhe OFF-Bienale në Budapest. RomaMoMA është një projekt arti bashkëkohor i cili ka marrë iniciativën e krijimit të një forumi për reflektim në bashkëpunim për të ardhmen e Muzeut Roma për Art Bashkëkohor me përfshirjen e artistëve, ekspertëve kulturore, kërkuesve socialë e aktorëve të sferës civile Roma dhe jo-Roma, vendas dhe ndërkombëtarë.

Kjo formon një projekti të artit bashkëkohor, duke përfshirë palët e interesuara nga komunitetet dhe duke shfrytëzuar mundësinë e mendimit dhe diskursit të përbashkët e gjithashtu duke marrë parasysh diskurset potenciale të artit bashkëkohor që -parafigurativisht- ‘krijon’ në vete.

Është njëkohësisht një hapësirë reale dhe e imagjinuar që bëhet shtëpi për artistët romë dhe artistë të tjerë. Para se të ndërtohet një koncept për një muze specifik, ky projekt ndërlidh një variacion programesh (ekspozita, shfaqje filmash, perfomanca, punëtori etj) duke u modeluar veprime nomade, fleksibile dhe institucionale të cilat vijojnë të bëjnë pyetje përmes mjeteve të artit bashkëkohor.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – RomaMoMa Library with Farije Mehmeti

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Biblioteka Kombëtare e Kosovës