Luz Broto

Tighten a line between two parallel interiors, 2018. © Luz Broto
Go from one side to the other, 2019. © Luz Broto. Photo © Lourdes Cabrera

Luz Broto (1982, ES) punon në projekte specifike për hapësirë duke përfshirë instalacione, veprime dhe ndërhyrje.

Broto punon në secilën hapësirë duke vlerësuar çfarë ka atje e duke marrë parasysh arkitekturën, mjedisin urban, infrastrukturën apo strukturën e organizimit, rregulloret, përdorimet dhe historitë. Duke vepruar kështu ajo mundëson ndërhyrje minimale që ndryshojnë gjithçka. Punët e saj zhvendosin mënyrën se si këto hapësira funksionojnë dhe se si njerëzit sillen në to, duke krijuar mundësi për përdorime dhe marrëdhënie të reja dhe të paptritura.