Studio L A përzgjidhet të zhvillojë punëtori konsultimi me qytetarët në Prishtinë

22.03.2021

Duke u përputhur me vizionin urban të realizuar nga Carlo Ratti Associati, dhe duke siguruar metodologji nga poshtë lart, pas suksesit të kësaj qasjeje në Manifesta 13 Marseille, Manifesta 14 ka vendosur të zhvillojë punëtori konsultimi me qytetarë nga komunitete të ndryshme në Prishtinë të cilat do të udhëhiqen nga Studio LA, i themeluar nga arkitektja boshnjako-holandeze Arna Mačkić dhe arkitektja holandez Lorien Beijaert

Arna Mačkić and Lorien Beijaert, co-founders Studio L A © Studio L A

Këto punëtori fokusohen te mënyra se si kultura(t) kuptohet dhe praktikohet nga komunitete të ndryshme artistike dhe qytetare. Përveç kësaj, punëtoritë do të identifikojnë agjendën e banorëve në relacion me zhvillimin urban, si dhe politikat socio-kulturore dhe arsimore të qytetit të tyre.

“Dialogu është themeli i një shoqërie përfshirëse. Shoqëria e barabartë, demokratike, nxjerr dobi nga takimet midis njerëzve të ndryshëm me vizione të ndryshme për botën. Ndërveprimi midis qytetarësh të ndryshëm është qenësor në një mjedis të rehatshëm dhe me njëri-tjetrin për të shmagur që qytetarët të përjashtohen nga projekte të zhvillimit urban. Ne besojmë se projektimi i një hapësire publike ka ndikim. Projektimi dhe organizimi i hapësirës për dialog është pjesë e praktikës sonë. Kemi nderin, veçanarisht për shkak të lidhjes sonë me Ballkanin, t’i kontribojmë realizimit të punëtorime të konsultimeve me qytetarë në Prishtinë së bashku me Manifestën 14” –  Arna Mačkić dhe Lorien Beijaert, bashkëthemeluese të Studio L A.